Warstwy sieci komputerowych – model OSI i TCP/IP – enkapsulacja

W modelu warstwowym komunikacja polega na przekazywaniu danych pomiędzy warstwami. Proces „przechodzenia” danych z warstwy wyższej do niższej nazwany jest enkapsulacją. Dodatkowo, w procesie tym dodawane są do pakietów informację niezbędne do właściwego przesyłu, i tak:
  • w warstwie transportowej dane dzielone są na segmenty (jednostki PDU) i opatrywane nagłówkiem zawierającym numer portu aplikacji,
  • w warstwie sieciowej tworzony jest pakiet poprzez dodawanie nagłówka zawierającego adresy IP nadawcy i odbiorcy,
  • w warstwie łącza danych tworzona jest ramka poprzez dodanie nagłówka zawierającego adresy fizyczne (MAC) nadawcy i odbiorcy,
  • w warstwie fizycznej następuje kodowanie ramki i przesłanie jej do odbiorcy.

Proces enkapsulacji widoczny jest poniżej.

enkapsulacja