Symbole graficzne sieci komputerowej
Projektując sieć komputerową, czy to na papierze czy z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania, uwzględnić należy rozmieszczenie urządzeń wchodzących w skład naszej sieci. Aby orientować się jakie urządzenie znajduje się w określonym położeniu powinniśmy poznać ich graficzne oznaczenie. Poniżej przedstawiam Wam zatem symbole graficzne najczęściej wykorzystywanych urządzeń sieciowych.

zestaw

Znajomość tych symboli będzie Wam pomocna podczas projektowania i symulacji działania sieci w programach komputerowych, takich, jak np. Cisco Pacet Tracert.