Konfiguracja przełącznika CISCO – podstawowe polecenia konsoli zarządzania

Firma CISCO jest wiodącym producentem urządzeń sieciowych, w tym również przełączników (ang. switch). W tym wpisie przedstawię podstawowe polecenie konsoli zarządzania przełącznikiem CISCO oraz pokażę wynik działania poszczególnych poleceń.

Zanim przejdę do omówienia poszczególnych poleceń, zacznę od opisu poziomów dostępu do poleceń konfiguracji przełącznika. W urządzeniach firmy CISCO wyróżniamy dwa takie poziomy:

  • tryb podstawowy (User EXEC) – w konsoli oznaczony jako Switch>, uniemożliwiający dokonywanie zmian w konfiguracji urządzenia, pozwalający natomiast na np. wyświetlanie informacji o bieżącej konfiguracji, jest on domyślnie uruchamiany przy wejściu do konsoli zarządzania,
 • tryb uprzywilejowany (Privileged EXEC)– w konsoli oznaczony jako Switch#, umożliwiający dokonywanie zmian w konfiguracji, przejście do tego trybu z User EXEC odbywa się po wpisaniu polecenia enable.

Z trybu uprzywilejowanego (Privileged EXEC) mamy możliwość dokonywania zmian w konfiguracji:

 • globalnej – w konsoli oznaczony jako Switch(config)#, pozwalający na np. zmianę nazwy systemowej, określanie haseł dostępu czy tworzenie sieci VLAN, przejście do tego trybu z Privileged EXEC odbywa się po wpisaniu polecenia configure terminal,
 • szczególowej – w konsoli oznaczony jako Switch(config-%nazwa%)#, pozwalający na dokonywanie wszelkich innych zmian konfiguracyjnych, takich jak: konfiguracja interfejsów sieciowych, określanie trybu pracy poszczególnych portów czy zabezpieczenia ich przed niepowołanym dostępem, przejście do tego trybu z konfiguracji globalnej odbywa się po wpisaniu polecenia odpowiadającego konkretnym ustawieniom, i tak przykładowo, jeśli chcemy dokonać zmian w konfiguracji pierwszego interfejsu Ethernet  wpisujemy interface fastEthernet 0/1, wówczas tryb w konsoli oznaczony będzie jako Switch(config-if)#

Kiedy chcemy opuść dany tryb konfiguracji, np. chcemy wrócić z trybu konfiguracji szczegółowej do globalnej wystarczy, że wprowadzimy polecenie exitnatomiast kiedy chcemy przejść bezpośrednio do trybu uprzywilejowanego, bez wzgledu na to, w kótrym trybie się znajdujemy wprowadzamy poleceni end.

Podczas pracy w konsoli zarządzania bardzo przydatne są dwie funkcję:

 • dopełnienie – wystarczy wpisać początek polecenia, np: en i nacisnąć klawisz TAB na klawiaturze, a system dopełni nam poleceni do enable,
 • podpowiedzi – kiedy nie jesteśmy pewni składni polecenie możemy wpisać znak zapytania (?), a system wyświetl nam dostępne dla danego trybu polecenia.

Przedstawię teraz klika podstawowych poleceni konsoli służących do zarządzania przełącznikiem CISCO

  • Wyświetlenie tablicy ARP:
    • Switch>show arp
  • Wyświetlenie bieżącej konfiguracji interfejsów przełącznika:
    • Switch>show interfaces
  • Wyświetlenie tablicy MAC:
    • Switch>show mac-address-table
  • Wyświetlenie istniejących sieci VLAN:
    • Switch>show vlan
  • Ustawienie hasła przejścia do trybu konfiguracyjnego:
    • Switch>enable
    • Switch#configure terminal
    • Switch#enable secret qwerty //zamiast qwerty można wpisać dowolne hasło
 • Zmiana nazwy systemowej urządzenia:
   • Switch>enable
   • Switch#configure terminal
   • Switch#hostname szkolny //zamiast szkolny można wpisać dowolną nazwę
   • szkolny#   <- od teraz nasz przełącznik będzie wyświetlał nową nazwę
 • Zapisanie zmian konfiguracji:
   • szkolny#copy running-config startup-config i potwierdzamy klawiszem ENTER

Ćwiczenie do wykonania:

Pobierz plik programu Cisco Packet Tracer (plik został przygotowany w wersji 6.1 oraz spakowany) i wykonaj zadanie w nim zapisane.