Zadanie egzaminacyjne – egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 – styczeń 2015

Poniższe zadanie egzaminacyjne wykonane jest na przykładzie systemu Windows Server 2008 R2 oraz Windows 7 Professional

1. Wykonujemy kabel połączeniowy w standardzie T568B za pomocą dostępnych narzędzi. Schemat kolorów w tym standardzie przedstawia poniższy rysunek.

kabel

2. Podłączamy wykonanym kablem do switch’a serwer oraz stację roboczą. Wybór portów, nie ma tutaj większego znaczenia. Podłączenie urządzeń do przełącznika widoczne jest poniżej.

polaczenie

3. Konfigurujemy interfejs sieciowy serwera według adresacji podanej w arkuszu.

Klikamy ikonę serwera znajdującą się obok przycisku START, wybieramy View Network Connection, prawym przyciskiem myszy wybieramy interfejs sieciowy i klikamy Properites. Zaznaczamy Internet Protocol Version 4 i ponownie klikamy Properties. Skonfigurowany właściwie pod względem adresacji interfejs wygląda, jak na obrazie poniżej.

ip

4. Konfigurujemy interfejs sieciowy stacji roboczej według adresacji podanej w arkuszu.

Klikamy ikonę sieci znajdującą się w prawym, dolnym rogu pulpitu, klikamy Otwórz Centrum sieci i udostępniania, wybieramy Zmień ustawienia karty sieciowej, prawym przyciskiem myszy klikamy w połączenie sieciowe i wybieramy Właściwości, zaznaczamy Protokół internetowy w wersji 4 i klikamy Właściwości. Skonfigurowany właściwie pod względem adresacji interfejs wygląda, jak na obrazie poniżej.

ip

5. Sprawdzamy poprawność przypisanych ustawień IP na serwerze i stacji roboczej poleceniem ipconfig /allJak widać na poniższych obrazach ustawienia adresów są poprawne.

serwer

ip2

klient

ip2

6. Sprawdzamy poleceniem ping komunikację pomiędzy serwerem i stacja roboczą. Jak widać na poniższych obrazach urządzenia komunikują się ze sobą.

serwer -> klient

ip3

klient -> serwer

ip3

7. Instalujemy usługę Active Direcotry, tworzymy nowy las oraz nową domenę o nazwie egzamin.local, do odzyskiwania usług katalogowych ustawiamy hasło Q@wertyuiop (takie samo jak do konta Administrator na serwerze).

Proces instalacji usługi AD jest dość długi, w tym wpisie go pominę ponieważ omawiałem go już wcześniej. Pełny proces instalacji usługi AD znajdziecie pod tym linkiem.

8. Dodajemy stację roboczą do domeny. Tutaj również proces zostanie przeze mnie pominięty ponieważ omawiałem go już wcześniej. Proces dodawanie stacji roboczej do domeny znajdziecie pod tym linkiem.

9. Tworzymy konta użytkowników domenowych według podanego w arkuszu wzoru.

  • konto właściciel z hasłem Egz-wla123@
  • konto księgowy z hasłem Egz-ksi123@
  • konto kadrowy z hasłem Egz-kad123@

Klikamy w ikonę serwera znajdującą się obok przycisku START, rozwijamy element Roles -> Active Directory Domain Services ->Active Directory Users and Computers -> egzamin.local i klikamy Users

Prawym przyciskiem myszy klikamy w wolne pole i wybieramy New -> User

user

Wypełniamy pole First name oraz User logon name i klikamy Next

user2

Nadajemy hasło i klikamy Next

user3

Po sprawdzeniu poprawności danych klikamy Finish

user4

Tą samą czynność wykonujemy dla pozostałych użytkowników