Sieci komputerowe – podstawowe pojęcia

Definicja sieci komputerowej mówi, że jest to połączenie przynajmniej dwóch komputerów w celu wymiany danych poprzez media transmisyjne wykorzystując odpowiednie protokoły komunikacyjne.

Obecnie definicję tą trzeba rozszerzyć, ponieważ zwiększyła się liczba urządzeń podłączanych do sieci i korzystających z niej. Dziś do sieci komputerowej podłączamy nie tylko komputery czy serwery, ale również telefony komórkowe, tablety, telewizory, a nawet pralki, lodówki oraz inne urządzenia AGD. Oczywiście podstawa działania sieci komputerowych się nie zmieniła, dalej tworzy się sieci aby udostępniać dane (pliki, strony WWW, usługi sieciowe) oraz zasoby sprzętowe (drukarki, dyski, skanery, napędy optyczne), natomiast różnica polega na tym, że korzysta z niej o wiele urządzeń niż kiedyś.

Pojęcia związane z siecią komputerową:

Host - urządzenie końcowe sieci komputerowej, stanowiące źródło lub celu przesyłania danych w sieci.

Serwer – komputer, na którym zainstalowane jest specjalistyczne oprogramowanie, oferujący usługi innym komputerom (WWW, poczta elektroniczna, zasoby plikowe)

Klient – komputer korzystający z usług udostępnianych przez serwer

Klient – Serwer – architektura sieci komputerowej, w której występuje komputer udostępniający usługi (serwer) oraz komputery korzystające z tych usług (klienci)

Peer to Peer (P2P) – architektura sieci komputerowej, w której nie występuje jeden komputer udostępniający usługi, wszystkie komputery w tej sieci działają na równorzędnych prawach

Medium transmisyjne – element sieci komputerowej, za pomocą którego komunikują się urządzenia w sieci, może nim być kabel miedziany, światłowodowy, jak również fale radiowe (WiFi)

Protokół komunikacyjny – określony sposób (język) komunikacji, dzięki któremu możliwa jest wymiana danych pomiędzy urządzeniami w sieci

LAN (ang. Local Area Netwok) – lokalna sieć komputerowa, obejmująca swoim zasięgiem pomieszczenie, piętro, budynek lub zbiór budynków

MAN (ang. Metropolitan Area Netwok) – miejska sieć komputerowa, obejmująca swoim zasięgiem miasto lub aglomerację miejską

WAN (ang. Wide Area Netwok) – rozległa sieć komputerowa, komunikująca ze sobą odległe sieci LAN.

Topologia fizyczna sieci – określa sposób połączenia ze sobą komputerów w sieci

Topologia logiczna sieci – określa sposób komunikowania ze sobą komputerów w sieci

Karta sieciowa (ang. NIC – Network Interface Card) – adapter instalowany w urządzaniach (komputerach, telefonach, itp.), które podłączane są do sieci komputerowej, dzięki któremu możliwy jest przesyła danych

Ruter (ang. Router) – urządzenie sieciowe, którego głównych zadaniem jest łączenie ze sobą różnych sieci, w celu umożliwienia im wzajemnej komunikacji oraz określanie ścieżki przepływu danych pomiędzy sieciami na podstawie adresu IP (ang. Routing)

Przełącznik (ang. Switch) – urządzenie sieciowe, które łączy urządzenia w sieci oraz decyduje o przesyle danych pomiędzy urządzaniami na podstawie adresu MAC

Adres IP – logiczny adres interfejsu urządzenia w sieci komputerowej, na podstawie którego rutery dokonują przesyłu danych

Adres MAC – fizyczny (sprzętowy) adres karty sieciowej urządzenia, nadawany przez producenta na etapie produkcji, na podstawie którego przełączniki przesyłają dane w sieci LAN

Internet (Intersieć)– siatka połączonych ze sobą sieci rozległych, umożliwiająca komunikację pomiędzy nimi

Intranet – prywatna sieć, wykorzystująca w komunikacji standardy sieci Internet, takie jak WWW, FTP czy POP3 i SMTP, do której dostęp mają tylko upoważnieni użytkownicy (np. do Intranetu w firmie XYZ mają dostęp tylko pracownicy tej firmy)

Extranet – rozszerzenie sieci prywatnej (Intranet), umożliwiające dostęp do jej zasobów również dla innych użytkowników

VPN – prywatna sieć, do zasobów której możemy się dostać przez sieć Internet, wykorzystując tzw. tunelowy kanał transmisji danych.

DNS (ang. Domain Name System) – system zmieniający nazwę mnemoniczną (zrozumiałą dla człowieka), np. onet.pl na odpowiadający jej adres IP w sieci.

powrót do strony głównej

 

 • Konrad

  Naprawdę przydatna strona dziękuję wam!!!

 • lololololol

  trololololololololololol

 • lololololol

  lololololololololooooooooooooooooooooooooloooooololololop pora nono nono lololol

 • lololololol

  jestem fajny xdddddd

 • lololololol

  twoja stara

 • lololololol

  chyba twoja

 • lololololol

  obrażasz moją star a?

 • lololololol

  tak

 • lololololol

  o ty zły człowieku

 • lololololol

  ja jestem dobry a ty mnie od zlych wyzywasz

 • lololololol

  cichaj tam mendo zza płotu

 • lololololol

  i kto tu jest zły

 • lololololol

  ehh ta schizofrenia… ;(

 • lololololol

  nom :(

 • lololololol

  współczuję sobie

 • lololololol

  ja też

 • lololololol

  my sie nie bojimy błendy ortofrawiczne robimy ♫♫

 • lololololol

  ^^

 • Michał Krępa

  ELO SMIEICIE

 • Michał Krępa

  hihihihihihi

 • Michał Krępa

  ale jajca