Instalacja usługi Active Directory na przykładzie Windows Server 2008 R2 cz.2

Dodanie usługi serwera i instalacja .NET Framework

Ponownie klikamy w ikonę serwera i wybieramy opcję Add Roles

ad14 (Kopiowanie)

W pierwszym kroku instalacji system poinformuje nas o czynnościach jakie powinny zostać przez nas wykonane przed dodaniem roli serwera, my już wszystkie z nich wykonaliśmy poprzednio, zatem aby ten krok nie pojawiał się już więcej przy dodawaniu kolejnych ról, zaznaczamy opcję Skip this page by default i wybieramy Next

ad15 (Kopiowanie)

W kolejnym kroku pojawia się lista usług, które możemy zainstalować, wybieramy Active Directory Domain Services

ad17

W tym momencie pojawi się komunikat systemowy o konieczności instalacji wtyczki .NET Framework, zatwierdzamy operację klikając Add Required Feathure, następnie klikamy Next

Kolejne okno to informacje systemowe związane z samą usługą Active Directory, potwierdzamy zapoznanie się z nimi klikając Next

ad18 (Kopiowanie)

W ostatnim kroku kreatora widzimy podsumowanie zawierające m.in. informacje o tym jakie czynności należny wykonać po instalacji, potwierdzamy klikając Install

ad19 (Kopiowanie)

Jeśli wszystkie czynności wykonaliśmy poprawnie, wówczas pojawi się komunikat podobny do tego poniżej. Widać tutaj, że system wykrył, iż automatyczne aktualizacje są wyłączone więc mile widziane jest ich włączenie w celu wyeliminowania podobnych komunikatów. Klikamy Close celu zakończenia instalacji

ad20 (Kopiowanie)

Instalacja usługi Active Directory

Klikamy przycisk START, w polu Search programs and files wpisujemy dcpromo.exe potwierdzamy przyciskiem Enter na klawiaturze

ad21 (Kopiowanie)

Ponownie pojawi się komunikat o nazwie zawierającej znak specjalny, ale i tym razem go ignorujemy i wybieramy opcję Continue

ad22 (Kopiowanie)

W pierwszym kroku kreatora instalacji nie dokonujemy żadnych modyfikacji i klikamy Next

ad23 (Kopiowanie)

Kolejny krok instalatora to ostrzeżenie o tym, iż system Windows Server 2008 oraz Windows Server 2008 R2 nie wspierają już rozwiązań bezpieczeństwa stosowanych w starszych wersjach systemu, w naszym przypadku nie ma to znaczenia więc ponownie klikamy Next

ad24 (Kopiowanie)

Tworzymy całkiem nowy las oraz domenę więc w następnym kroku wybieramy opcję Create a new domain in a new forest  i klikamy Next

ad25 (Kopiowanie)

 Następnie nadajemy nazwę domeny (domowa), będzie to domena lokalna więc po nazwie wpisujemy .local i klikamy Next

ad26 (Kopiowanie)

Teraz system sprawdzi czy nazwa, która podaliśmy już istnieje, jeśli nie, wówczas pojawi się kolejne okno kreatora, w którym określimy z jakimi serwerami wstecznymi nasz serwer (a właściwie las domen, który stworzyliśmy wcześniej) będzie kompatybilny. Zostajemy przy opcji domyślnej i klikamy Next

ad27 (Kopiowanie)

W kolejnym kroku nie dokonujemy żadnych zmian i klikamy  Next

ad28 (Kopiowanie)

Ponownie nie dokonujemy żadnych zmian i klikamy  Next

ad29 (Kopiowanie)

Następnie pojawia się okno z informacją o ścieżkach do katalogów Active Directory, również nie dokonujemy w nim żadnych modyfikacji i klikamy Next

ad30 (Kopiowanie)

Kolejny krok to nadanie hasła do odzyskiwania usług katalogowych, w moim przypadku jest to takie samo hasło jak dla konta Administrator, czyli !QAZ2wsx. Po wpisaniu hasła klikamy Next

ad31 (Kopiowanie)

Kolejny krok to podsumowanie, jeśli wszystkie informacje tam zawarte pokrywają się z tym co zamierzaliśmy wybieramy Next

ad32 (Kopiowanie)

Następuje instalacja usługi, która może potrwać od kilku do kilkunastu minut

ad33

Po instalacji usługi pojawi się komunikat widoczny poniżej, aby zakończyć proces instalacji klikamy Finish, następnie restartujemy nasz serwer.

ad34 (Kopiowanie)

W tym momencie zakończyliśmy instalację usługi Active Directory. Kiedy serwer uruchomi się na nowo, wówczas będziemy mogli korzystać z niego logując się na konto Administrator podając hasło ustawione na początku, zauważyć należy, iż przed nazwą użytkownika pojawiła się nazwa naszej domeny, oznacza to, iż cały proces instalacji przebiegł poprawnie.