Zadanie egzaminacyjne – egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 – styczeń 2015 cz.2

Określamy godziny logowania dla użytkowników księgowy i kadrowy

Klikamy prawym przyciskiem myszy w nazwę użytkownika księgowy i wybieramy Properties

user5

Wybieramy zakładkę Account i klikamy przycisk Logon Hours

user6

Określamy dni oraz godziny logowania (poniedziałek-piątek, 7:00-17:00) i zatwierdzamy OK następnie Apply

user7

Tą samą czynność wykonujemy dla użytkownika kadrowy

10. Logujemy się na stacji roboczej na utworzone konto domenowe właściciel. Jak widać na obrazie logowanie nastąpiło poprawnie.

ad1

11. Zakładamy na dysku  serwera C: folder o nazwie dane, udostępniamy go w sieci i nadajemy odpowiednie uprawnienia.Klikamy prawym przyciskiem myszy na folder dane  i wybieramy Propierties

share

Wybieramy zakładkę Sharing i klikamy przycisk Advanced Sharing…

share2

Zaznaczamy opcję Share this folder i klikamy przycisk Permissions

share3

Usuwamy grupę Everyone

share4

Dodajemy użytkowników właściciel oraz księgowy i nadajemy im pełne uprawnienia do udostępnionego zasobu

share5share6Dodajemy użytkownika kadrowynadajemy mu prawo do odczytu i zatwierdzamy przyciskiem Apply

share7

Kopiujemy do schowka ścieżkę sieciową do udostępnionego folderu

share8

Przechodzimy na konsoli zarządzania użytkownikami Active Direcotry, klikamy prawym przyciskiem myszy w użytkownika właściciel i klikamy Propierties

share9

Klikamy zakładkę Profile, zaznaczamy opcję Connect, wybieramy literę dysku (X), wklejamy ścieżkę sieciową do udostępnionego wcześniej folderu i zatwierdzamy przyciskiem Apply

share10

Logujemy się na stacji roboczej na konto właściciel, jak widać folder został zmapowany automatycznie

share_k

Tak właśnie powinno rozwiązane być zadanie egzaminacyjne. Oczywiście niektóre zadania można było wykonać w inny sposób, jednak jestem przekonany, że ten przeze mnie wybrany i pokazany jest najprostszy.